För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Allrent Desinfekt koncentrat, 5 L

500405
Information
Min kvant:
1
Frp
3
Märke
Mico
new_button-ny.gif
Beskrivning

Allrent Desinfekt

 

Lågskummande allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper

 

Ett allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper för rengöring av alla ytor som tål vatten. Lågskummande, vilket gör den utmärkt för maskinskurning. Mico Allrent Desinfekt innehåller sparsamt med parfym med tanke på känsliga personer – vilket gör den till ett bra alternativ där mycket folk är i rörelse.

 

Artikelnummer och benämning

1015 Allrent Desinfekt 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010155

 

Dosering

1-5 cl till 1 L vatten, beroende på grad av nedsmutsning.

 

För desinfecerande effekt rekommnederas 5 cl till 1 L vatten,

vilket ger 1,23 g/L alkyldimetylbensylammoniumklorid.

 

Innehåller

Tensider samt kvartära ammoniumföreningar för en desinficerande effekt.

 

pH-värde ca 9

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

 

Tillverkad i Sverige.

 

Densitet

1,0

 

Lagringstid

Lagringstid 2 år. Se sista förbrukningsdag på förpackningen.

 

 

VARNING. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

< 5 % Nonjoniska tensider, <5% Katjoniska tensider, Parfym

 

Verksam beståndsdel:

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider Ca 24,5g/l, Biocid PT 2, Flytande koncentrat.

 

Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen 112 och begär giftinformation.

 

Säkerhetsdatablad Allrent Desinfekt

http://www.trixie.se/images/user/200406-SDB-500405-Mico-Allrent-Desinfekt.pdf

 

 

Start > Startmeny > Nyheter > Allrent Desinfekt koncentrat, 5 L
Meny
Annonser